Bardzo Młoda Kultura

We wtorek 9 listopada w ramach programu Bardzo Młoda Kultura odbyły się otwarte warsztaty z niezależnym animatorem kultury i rozwoju lokalnego, trenerem i wykładowcą – Markiem Sztarkiem pt. INSPIRATORIUM: Jak podtrzymywać relacje ze społecznością lokalną w zmieniającym się świecie – otwarte warsztaty z Markiem Sztarkiem”

Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się, jak być elastycznym w kulturze i przetrwać. Świat zmienia się w zatrważającym tempie, czego dowodem jest wciąż trwający stan pandemii. Myślenie o pracy w kulturze przestało opierać się na paradygmacie rozwojowym. Elastyczność, gotowość do zmian, niekiedy o 180 stopni, to znak naszych czasów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

 


 

3. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej za nami!

3. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej odbyło się 4 listopada w sali maneżowej Legnickiego Centrum Kultury, za sprawą Galerii Sztuki i wrocławskiego Ośrodka Działań Artystycznych Firlej.

Spotkanie, będące podsumowaniem tegorocznych inicjatyw oraz 3 lat programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku, było zarazem forum wymiany pomysłów i doświadczeń na styku obszarów oświaty i kultury.

Zobaczcie fotorelację!


 

 


 

Bardzo Młoda Kultura w Legnicy! 

W tym roku w ramach programu Bardzo Młoda Kultura zrealizowane zostały dwie inicjatywy: „Projekt Maszyna” autorstwa Karoliny Maliszewskiej, którego partnerem jest Galeria Sztuki w Legnicy oraz „Naprzeciw sztuce” Moniki Kręcisz – Kozłowskiej,  powstały we współpracy z pracownią wokalną Szumilo Art Forum Group. W dniu 16.06.2021 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której o działaniach mających miejsce w programie Bardzo Młoda Kultura opowiadały animatorki dwóch lokalnych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych oraz uczestnicy konferencji: Justyna Teodorczyk (dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy), Paweł Kamiński (koordynator programu BMK 2019-2021 na Dolnym Śląsku), Piotr Niemiec (dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy), Marta Grzesik-Studzińska (realizatorka wielu projektów edukacyjnych z Galerii Sztuki), Anita Witek (nauczycielka historii z V LO w Legnicy), Agnieszka Szumiło (pedagog śpiewu, założycielka Instytutu Edukacji Muzycznej, Teatralnej i Humanistycznej oraz Szumilo Art Group) oraz Ievgeniia Bivol (florystka, instruktorka z pracowni florystycznej Flowers Ctrl).

Naprzeciw sztuce

„Naprzeciw sztuce”, którego autorkom – Monice Kręcisz –  Kozłowska, Ievgenii Bivol i Agnieszce Szumiło przyświeca cel integracji dzieci i młodzieży polsko-ukraińskiej w Legnicy oraz edukacji w zakresie kultury i ekologii, w nawiązaniu do swoich ulubionych dziedzin (sztuka, ekologia, pedagogika, a także taniec, śpiew, estrada, pedagogika i terapia śpiewem). Więcej tutaj.

Projekt Maszyna

 „Projekt Maszyna” autorstwa Karoliny Maliszewskiej, którego partnerem została Galeria Sztuki oraz V LO w Legnicy ruszył we wrześniu i trwał do połowy października. Jest on serią działań edukacyjnych, kulturoznawczych oraz artystyczno-eksperymentalnych. Miał za zadanie zainspirować młodzież do twórczego wyrażania siebie, rozwijania wrażliwości estetycznej, zwiększenia świadomość w zakresie szeroko pojętej mocy słowa i nierzeczywistej rzeczywistości – życia w social mediach. Więcej tutaj.

 


 

Bardzo Młoda Kultura znowu w Legnicy!

Rozstrzygnięto nabór inicjatyw do tegorocznej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk! Spośród 34 zgłoszeń jury wyłoniło 8 inicjatyw, które otrzymają wsparcie. Po raz pierwszy w Legnicy zostaną zrealizowane aż dwa pomysły. Wśród nich znajduje się „Projekt Maszyna” autorstwa Karoliny Maliszewskiej, którego partnerem jest Galeria Sztuki w Legnicy.

Grant uzyskała także inicjatywa „Naprzeciw sztuce” Moniki Kręcisz-Kozłowskiej, która będzie realizowała ją we współpracy z pracownią wokalną Szumilo Art Forum Group. Pełne wyniki dostępne są tutaj.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatkom!

W dniach 19-21 maja w Srebrnej Górze odbyły się 3-dniowe szkolenia i warsztaty, podczas których autorzy projektów oraz partnerzy poznali techniki animacyjne oraz wymieniali się doświadczeniami.

Zachęcamy także do zapoznania się z  projektami, które współrealizowaliśmy w minionych latach: w 2019 r. „Ale Murale!” oraz w 2020 r. „Fahrenheit 451”.

 


 

Bardzo Młoda Kultura znów w Legnicy!

 

Trwa nabór (do 5 maja 2021 r.) inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej w ramach tegorocznej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk. BMK to program Narodowego Centrum Kultury, wspierający działania kulturalne, społeczne i edukacyjne. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. 

W ramach programu co roku ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. Tegoroczny nabór inicjatyw rozpoczyna się 26 marca i potrwa do 5 maja. W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których powinni wchodzić: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw.
Zgłaszane inicjatywy muszą być kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, powinny też angażować rodziców a także inne grupy odbiorców. W ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę m. in. takie kryteria jak: oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny inicjatywy, jej lokalność i oddolność oraz zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy oczekują od autorów inicjatyw pomysłów na ich realizację w sytuacji utrzymania lub wprowadzenia nowych ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz placówek oświatowych. Aby zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić formularz elektroniczny i zadeklarować udział w szkoleniu dla uczestników, które odbędzie się w dniach 26-28 maja br. oraz w III Dolnośląskim Forum Edukacji Kulturowej, które odbędzie się na początku listopada w Legnicy.

Regulamin programu:
tutaj
Formularz zgłoszeniowy:
tutaj

Przypominamy, że do tej pory w ramach BMK Galeria Sztuki w Legnicy współrealizowała dwa projekty: w 2019 r. „Ale Murale!” oraz w 2020 r. „Fahrenheit 451”.

BMK – jak to działa?

 

 

bmk_logo_dolnoslaskie_RGB_resize
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content