Edukacja

 

Otwarta Pracownia Sztuki, która funkcjonuje przy Galerii Sztuki w Legnicy kieruje swoje działania przede wszystkim do dzieci, młodzieży, pragnących odkrywać nowe obszary w obrębie szeroko pojętej sztuki. Warsztaty w OPSz są miejscem gdzie nie ma barier społecznych i fizycznych, uczestnicy maja możliwość rozwijania zdolności współpracy w grupie, odkrywania własnych umiejętności a także są pobudzani do kreatywnego myślenia. Głównym celem działań Pracowni, oprócz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jest kształtowanie ich wrażliwości estetycznej i społecznej, pobudzanie do kreatywnej twórczości. Wiek uczestników nie stwarza podziałów ani różnic. Uczniowie zainteresowani sztuką mają w Legnicy możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentu, uzupełnienia nabytej w szkole wiedzy oraz rozwijania twórczych umiejętności. Spotkania w Galerii mogą być pożyteczne dla osób przygotowujących się do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne oraz pragnących pracować w zawodach związanych z plastyką, np. grafika komputerowa, reklama wizualna, media, jubilerstwo, architektura, teatr.

Każdy rok niesie za sobą cykliczne warsztaty plastyczne (malarstwo, ceramika, rysunek, fotografia, film, tkanina, instalacja, happening). Jak sama nazwa wskazuje Pracownia jest OTWARTA  na wszelkie przejawy działań artystycznych. Jej głównym celem jest inicjowanie procesów samopoznawczych młodych ludzi, stworzenie im możliwości wyrażania własnych uczuć, potrzeb i marzeń poprzez sztukę, twórczą aktywizację, kształtowanie wrażliwości estetycznej i społecznie pożądanych motywów działań plastycznych.

Obecnie zajęcia odbywają się w Otwartej Pracowni Sztuki, przy ul. Chojnowskiej 19, w każdą środę, od godz. 15.00 do 18.00. Udział we wszystkich zajęciach pracowni jest bezpłatny! Warsztaty prowadzi Marta Grzesik, absolwentka Wydziału tkaniny i ubioru łódzkiej ASP. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Oprócz środowych zajęć Galeria w ramach swej sekcji edukacyjnej realizuje również projekty tematyczne, w których uczestniczyć mogą bezpłatnie wszyscy zainteresowani konkretnym działaniem. W ich ramach odbywa się szereg różnorakich spotkań wykładowych i warsztatowych z różnych dziedzin. Wykłady i warsztaty prowadzą artyści plastycy różnych specjalności i zaproszeni goście. Zrealizowaliśmy już  między innymi projekty: Moje miasto – moja przestrzeń, Przełamując fobie – sztuka dla tolerancji, Legnica – stąd do przyszłości oraz Legnickie gry o przestrzeń. W poszukiwaniu nieznanego miasta.

OPSz na życzenie Pracownia prowadzi również zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych czy przedszkoli (połączonych z oprowadzaniem po wystawach), po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Otwarta Pracownia Sztuki

ul. Chojnowska 19

59-220 Legnica

tel. 76 862 09 10; 76 862 06 94

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content