W / E   LAB r e s i d e n c y

 

W/E LAB Residency (west-east laboratory) to roczny projekt dla artystów i artystek sztuk wizualnych, który inauguruje program rezydencji w gospodarstwie FLOWLAND w Tarczynie. Dla sześciu twórców i twórczyń polskiego, niemieckiego i ukraińskiego pochodzenia z obszaru Dolnego Śląska i Saksonii, we współpracy z lokalnymi partnerami, przygotowaliśmy łącznie dwa miesięczne pobyty rezydencyjne. 

W/E LAB Residency w Tarczynie jest dedykowany artystom i artystkom, którzy nie ukończyli 35 roku życia i w swojej praktyce twórczej interesują się takimi tematami jak: pamięć, tożsamość miejsca, również Dolnego Śląska, relacje polsko-niemieckie, transgraniczność oraz sztuka partycypacyjna. Niezwykle bogata historia otaczającego nas regionu, jak i nieustannie krzyżujące się tu wątki kulturowe, narodowościowe i społeczne, będą stanowiły więc pukt wyjścia do podejmowanych w czasie rezydencji działań artystyczno-badawczych. Dla społeczności lokalnej, tożsamość, czy pamięć repatriacji są tematami ważnymi i choć w dalszym ciągu jeszcze nie są solidnie przepracowane, to w zaciszu domów dalej rozmawia się o nich i kultywuje rodzime, przywiezione tradycje. W szczególności pielęgnowane i odświeżane są zwyczaje kresowe, mające ważne miejsce w pamięci przesiedleńczej. Zapomina się jednak o niemieckiej historii miejsc i tradycjach powoli wymierających lub wchłanianych coraz bardziej przez ludność przybyłą i młodsze pokolenia.

Podczas W/E LAB Residency, artyści i artystki będą badali przez blisko miesiąc lokalną historię, czego rezultatem stanie się porezydencyjny program artystyczny, realizowany dla publiczności Gorlitz, Legnicy, Wrocławia i Tarczyna. Zostanie on wypracowany we współpracy z kuratorką.

Podjęte działania mogą być istotnym wkładem w archiwizację kultury niematerialnej tego wyjątkowego obszaru, jak również stać się ważnym punktem wyjścia do dalszych działań kulturalnych w obrębie relacji polsko-niemieckich. Dzięki nim, być może uda się pogłębić świadomość historii tych terenów, więzów międzyludzkich i czy przepracować tematy powojenne.

HARMONOGRAM
09.03.2023 – ogłoszenie naboru
30.04.2023 – zakończenie naboru
15.05.2023 – ogłoszenie wyników
06-08.2023 – realizacja programu rezydencji wg. harmonogramu
08-09.2023 – praca nad programem działań porezydencyjnych
09-12.2023 – realizacja programu porezydencyjnego

Oto wyniki naboru do pilotażowej edycji rezydencji artystycznej – W/E lab Residency:

Jury w składzie:

– Volkmar Umlauft – Prezes Fundacji Flowland

– Violetta Wojnowski – Dyrektor Zarządzająca Viktor Oppenheim Haus

– Kama Wróbel – Dyrektor OP ENHEIM

– Agnieszka Smutek – reprezentująca Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

– Jagna Domżalska – kuratorka

– Justyna Teodorczyk – Dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy

postanowiło wyłonić 6 zgłoszeń autorstwa następujących artystów i artystek, których realizacje będziecie mogli oglądać we wrześniu w Galerii Sztuki w Legnicy.

Lisa Maria Baier;  Theo Guicheron-Lopez; Oscar Lebeck; Bartłomiej Puch; Viktoriia Tofan; Anastasiia Zazuliak.

Poznajmy sylwetki i projekt każdego z rezydentek i rezydentów:

Oscar Lebeck, artysta wizualny urodzony w Hamburgu. Podczas rezydencji w Tarczynie badał historię i teraźniejszość nazistowskich miejsc zbrodni na Śląsku. Dążył do podkreślenia przestrzennego znaczenia miejsc historycznych, szczególnie w Groß-Rosen.

Theo Guicheron, artysta mieszkający w Lipsku i Merserburgu, współpracuje z Patrycją Plich. Ich projekt bazuje na ich doświadczeniach życia w Saksonii i na Dolnym Śląsku. Efektem końcowym będzie książka poetycka z elementami mediów mieszanych, odzwierciedlająca język, paradoksy i tożsamość kulturową.

Viktoriia Tofan, artystka wizualna z Ukrainy mieszkająca we Wrocławiu. Jej projekt ma na celu uchwycenie istoty ludzkich relacji związanych z naturą i domem. Poprzez kolekcję artefaktów przekaże znaczenie Ziemi w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej tożsamości.

Anastasiia Zazuliak, artystka wizualna, bada życie poza miastem, w szczególności związki mieszkańców Tarczyna z naturą. Planuje stworzyć esej fotograficzny, który pokaże, jak ludzie żyją z naturą i w jej obrębie.

Lisa Maria Baier, artystka z Gorlitz, bada historię ludzi, którzy przesiedlili się na Dolny Śląsk po II wojnie światowej. W szczególności zbiera historie, z naciskiem na doświadczenia kobiet, i stara się archiwizować i sortować te narracje, rzucając światło na złożoność tego okresu transformacji.

Bartłomiej Puch, antropolog kultury i artysta wizualny, bada krajobraz Tarczyna i jego transformacje. Poprzez rozmowy, badania archiwalne i twórczość artystyczną, Puch dąży do stworzenia unikalnej instalacji, która uchwyci ewoluującą istotę krajobrazu Tarczyna.

 


 

Organizator:

FLOWLAND – inicjatywa powstała z potrzeby budowania świadomości historycznej, ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak również integracji społeczności lokalnej i przyjezdnej do regionu Pogórza Izerskiego oraz Pogórza Kaczawskiego. Chcąc realizować tę misję, powołano Fundację, która organizuje i porządkuje wszystkie dotychczasowe inicjatywy w regionie. Usytułowane w Tarczynie gospodarstwo ekologiczno-artystyczne, organizuje coroczny Piknik, ale także tworzy otwartą przestrzeń – miejsce warsztatów i spotkań związanych z kulturą, sztuką i edukacją. Propagują ideę zdrowego żywienia i zrównoważonego podejścia do środowiska, wspierając lokalne inicjatywy oraz nawiązując współpracę z grupami, zajmującymi się ekologią, kulturą, sztuką.

Współorganizatorzy:

OP ENHEIM– to przestrzeń dla kultury we Wrocławiu, która obejmuje galerię sztuki na pierwszym piętrze historycznej kamienicy oraz poddasze z tarasem i widokiem na dachy budynków Starego Miasta. Odbywają się tam spotkania kulturalne, warsztaty oraz koncerty, m.in. muzyki eksperymentalnej. Fundacja stawia sobie za cel wspieranie sztuki współczesnej poprzez rozwój sieci współpracy z instytucjami we Wrocławiu, Berlinie i w innych krajach europejskich.

Galeria Sztuki w Legnicy, Schlesisches Museum zu Görlitz, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS), Dolny Śląsk.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.