Spotkania w ramach TFW

 

30.03.2023 | godz. 18.00 | Galeria Ring | FORMA A TREŚĆ

kurator: Jarosław Michalak

Teresa Anniuk–Gulak

Brygida Strzępek

 

Podczas spotkania poznamy związki między treściami zawartymi w zestawach fotografii a ich formą wizualną. Uczestniczki wystawy: Teresa Anniuk-Gulak oraz Brygida Strzępek opowiedzą o swojej twórczości w kontekście formalnej strony budowy obrazu, nawiązując do sposobu komunikacji z widzem za sprawą użytych środków wyrazu artystycznego. Bazując na autorskich zestawach – AWARIA ŚWIATA oraz GALACTIC FLOWERS – przybliżą również specyficzne autorskie techniki, wypracowane na potrzeby zawarcia w obrazie ładunku emocjonalnego, którym chcą dzielić się z widzem. Z kolei Jarosław Michalak zaprezentuje swoje realizacje związane z wątkiem dokumentu w fotografii i projektem LITERY oraz opowie o budowaniu treści i przekazu zestawów fotografii w oparciu o fotografię przestrzeni aktywności człowieka.

 

23.03.2023 | godz. 18.00 | Galeria Ring | ŚWIATŁO

kurator: Jarosław Michalak

Anna Habdas-Czujko

Mariusz Woźniak

 

Uczestnikom spotkania przybliżono fenomen światła jako niezbędnego czynnika powstawania fotografii oraz wpływ jego różnorodnych rodzajów na kształtowanie obrazu fotograficznego. Poruszyli także temat energii promieniowania świetlnego i fotonów oraz ich odziaływania na fotografię. Anna Habdas-Czujko opowiedziała o tym jak światło kształtuje jej fotografie zawarte w cyklu PRZESTRZEŃ, KRZYWE I CZAS oraz nawiązała do podobnych aspektów dostrzeganych w pracach innych Autorów Triennale. Mariusz Woźniak szczegółowo opowiedział o technice SOLARIGRAFII – jej niuansach i sposobie pracy z materiałem światłoczułym, oraz wskazał, jak fotograf angażuje słońce do powstawania obrazów. Spotkanie rozpoczoł Jarosław Michalak, który przedstawił różnorodne techniki fotograficzne wybranych Autorów obecnych na wystawie, naświetlił tajniki ich warsztatu i strategie artystyczne.