Zielono mi

Park Miejski w Legnicy, położony w centralnej części miasta, jest najstarszym i największym legnickim parkiem, o powierzchni 50 ha, posiada 130 odmian drzew i krzewów. Pierwsze informacje dotyczące terenów ogrodowo-parkowych sięgają XVIII wieku. Największy rozwój Parku nastąpił w XIX (wtedy Legnica zyskała miano Miasta Parków i Ogrodów) i w pierwszej połowie XX wieku (od tego czasu jest systematycznie rozbudowywany i powiększany). Jednym z jego twórców był projektant Eduard Petzold-Muskau.

Niestety, 23 lipca 2009 r. ok. godz. 19:00 nad miastem przeszła gwałtowna nawałnica z opadami deszczu i wiatrem, który przekraczał momentami prędkość 130 km/h (12 s. Beauforta). Burza spowodowała niewyobrażalne straty w roślinności parkowej, już wcześniej dwukrotnie zniszczonej przez powodzie (w 1977 i 1997 r.). W kilka minut zniszczeniu uległo kilkaset drzew, w tym zabytkowa Aleja Lipowa, najbardziej reprezentatywna część Parku.

Po wichurze odbył się szereg systematycznych akcji sprzątania Parku, w których brały setki ludzi. Był to zryw społeczny oceniany jako największy i najważniejszy w powojennej historii miasta, co unaoczniło i mieszkańcom i włodarzom, jak ważny jest Park dla legniczan. Stanowi on dziedzictwo, którego po raz kolejny nie możemy utracić, które ważne jest dla wszystkich, nawet tych, którzy nie interesują się dawną historią tego miejsca, albo przeciwnie – byli wychowywani w poczuciu tragizmu historii (wątek niemiecki) i związanych z tym urazów, traum, nacjonalizmów. Renesans Parku jest niewątpliwie efektem oddania i troski oraz nadludzkiej pracy, jaką oddali legniczanie po katastrofie, by go odzyskać.

Po wichurze odremontowano stadion miejski, wybudowano dwa duże place zabaw, a także wyremontowano zabytkową Palmiarnię i rozbudowano jej zewnętrzny teren. Tu także zaczęto organizować wydarzenia artystyczne, kulturalne, społeczne i rozrywkowe (festiwal roślin owadożernych, miejskie obchody nocy świętojańskiej, dnia kobiet, pikniki, majówki, festyny, cykl „Dzień latawca” i „Śniadania na trawie”). Obecnie w Parku trwa remont amfiteatru i placu zabytkowych fontann oraz klombów, są plany rewitalizacji dawnego Teatru Letniego, który w roku 2021 ma stać się Centrum Nauki i Kultury Witelon.

Projekt „Zielono mi” obejmuje szereg działań artystycznych, edukacyjnych i kulturotwórczych, mających na celu podkreślenie ważności Parku jako przestrzeni społecznej i miejsca działań obywatelskich. Autorzy projektu pragną, poprzez zainicjowanie działań przestrzennych, wprowadzić sztukę w przestrzeń tak ważną dla mieszkańców miasta, jego historii i mentalnego postrzegania. Chcą przywrócić temu miejscu świetność areny sztuki w jej różnych przejawach. Projekt ma na celu ukazanie Parku nie tylko jako centrum troski włodarzy, spotkań mieszkańców, ale również jako miejsca ważnego dla sztuki, dla jej prezentacji i odbioru. Sama sztuka i działania artystyczne i okołoartystyczne są zaś medium, które może stać się ważną części życia społecznego, ważnym sposobem funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Planowane działania obejmują różne dziedziny i media sztuki. Wszystkie działania będą odnosić się do tego, czym był Park w ciągu swojej chlubnej, ponad stuletniej historii, a nade wszystko podczas ostatniej dekady naznaczonej zmaganiami ze skutkami wichury z 2009 r. Działania projektowe obejmują m.in.: instalacje, działania przestrzenne, rzeźby, happeningi, debatę o sztuce, działania dotyczące sztuki i natury, plenerowy spektakl będący twórczą interpretacją dzieła M. Abakanowicz; spacer z przewodnikiem szlakiem rzeźb i eko-piknik.

 

Szczegółowy harmonogram działań w ramach projektu:

 

20.07.2019 r. (sobota), godz.: 19:00

Wernisaż wystawy pt. SsZzUuMm

Efemeryczna wystawa plenerowa zrealizowana przez artystów i wykładowców Katedry Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, miejsce: Park miejski, Polana Angielska

O czym SsZzUuMmią rzeźby wśród drzew? Plenerowa wystawa prac wykładowców i artystów związanych z Katedrą Rzeźby wrocławskiej ASP przeniesie nas w efemeryczny świat lekkich, przestrzennych form, które wyrosną na polanie angielskiej w legnickim Parku na kilka dni. Projekt SsZzUuMm powstał specjalnie na 10 rocznicę niszczycielskiej wichury i jest elementem całego cyklu działań artystycznych w Parku.

Kuratorem tego wydarzenia artystycznego jest Grzegorz Niemyjski – znany legnicki rzeźbiarz i animator kultury. Pracownik dydaktyczny w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych We Wrocławiu.

Relacja z wydarzenia:

20.07.2019 r. (sobota), godz.: 20:00, Galeria sztuki, pl. Katedralny 1

“Dzikie Rzeki – Z Wiatrem” – sesja z ciszą i muzyką przyrody w wykonaniu Michała Zygmunta.

Artysta, z pomocą muzyki i autorskich nagrań terenowych, zabiera słuchaczy w intymny świat ciszy, wiatru i tętniącej życiem dzikiej przyrody. Precyzyjnie łączy dźwięki natury z elektroniką i ambientowymi barwami gitary. Michał Zygmunt to gitarzysta i kompozytor zafascynowany odkrywaniem dawnych światów. Zbiera pojedyncze dźwięki natury i wykorzystuje w muzyce równorzędnie, obok gitar i innych instrumentów, tworząc eklektyczne projekty muzyczne doceniane na całym świecie.

 JUTRZNIA i DRZEWO – Krzysztof Kułacz Karpiński

Wystawa 2 rzeźb wykonanych ze zniszczonych drzew pozyskanych po huraganie.

Relacja z wydarzenia:

21.07.2019 r. (niedziela), godz.: 14:00 Spacer w parku szklakiem historii. Zbiórka pod pomnikiem śpiącego lwa.

Spacer po Parku śladami historii zorganizowany we współpracy z Muzeum Miedzi i z Miastem Legnica. Zapraszamy na wędrówkę parkowymi alejkami, w czasie której dowiemy się, jak parkowe ścieżki i zakątki wyglądały przed nawałnicą w 2009 r., a nawet wcześniej.

Relacja z wydarzenia:

23.07, wtorek, godz. 17.00, Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

„Sztuka i natura” – prezentacje twórczości na styku sztuki i przyrody oraz dyskusja na temat ich wzajemnego wpływu

„Sztuka i natura” to spotkanie artystów, dla których istotnym wątkiem twórczej aktywności pozostają nawiązania do natury. W ich pracy artystycznej pojawiają się różne narracje, motywy, inspiracje związane z tematem przyrody. Czasem to zachwyt nad pięknem przyrody pociąga artystę, są to również nawiązania dyktowane tęsknotą za czasem kiedy natura była „utraconym rajem”, albo w sztuce pojawia się dramatyczna diagnoza wpływu człowieka na środowisko naturalne lub wrażliwość w odniesieniu do nadmiernie eksploatowanej przyrody. Liczne stają się wątki związane z ekologią lub post-apokaliptyczną wizją świata w którym człowiek jest zmuszony sam współtworzyć „nową” naturę.

Relacja z wydarzenia:

23.07.2019 r. (wtorek), Park miejski, Polana Angielska, godz.: 22:00 „Rozpoznani Nierozpoznani” – spektakl plenerowy w wykonaniu „Teatru Ewolucji Cienia”, będący interpretacją dzieła M. Abakanowicz.

Zaczynając widowisko w punkcie, w którym Magdalena Abakanowicz pozostawiła swój tłum – aktorzy niejako podejmują wyzwanie. Spektakl jest, podobnie jak dzieła tej znakomitej rzeźbiarki, autonomiczną wypowiedzią artystyczną, dotykającą spraw uniwersalnych, w tym wypadku kwestii wolności i zniewolenia jednostki ludzkiej, a nawet całych zbiorowości.
Ożywiając „Nierozpoznanych” możemy zobaczyć, co się stanie, gdy tłum niemal identycznych postaci zacznie zyskiwać indywidualność: odkrywców, manipulatorów, wodzów, zbawców i zbrodniarzy. Spektakl ukazuje, jak <<nierozpoznani>> walcząc o indywidualność ulegają prorokom czy ideologom, by po chwili na powrót przypominać zunifikowany i bezkształtny tłum. Spektakl jest plastyczno-ruchową podróżą przez dzieje, ukazaną z perspektywy zbiorowości. Chociaż odwołujemy się do doświadczeń narodów głównie europejskich, można w nim znaleźć również i szersze odniesienia historyczne, co powoduje uniwersalizm przesłania.

Relacja z wydarzenia:

Uwaga: Widzów bardzo prosimy o przyniesienie koców lub mat, na których będzie można siedzieć oglądając spektakl.

 

28.07.2019 r. (niedziela), godz.: 13:00 , Park Miejski, Palmiarnia

Rodzinny EKO-piknik z warsztatami twórczymi. W programie tworzenie karmników, lalek-motanek i ekologicznej sztuki.

Tu również prosimy o przybycie z zestawem piknikowym, czyli kocem / matą i prowiantem aby Ci, którzy akurat nie będą uczestniczyć w warsztatach, mogli po prostu odpocząć w piknikowej atmosferze.

Relacja z wydarzenia:

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content