Witold i Piotr Adamczyk

 

Witold Adamczyk i Piotr Adamczyk

Podobieństwa i różnice
Różnice i podobieństwa

 Wystawa czynna od 21.02. do 18.03.2018

  Wernisaż: 23.02.2018 r. – godz. 18.00

  Miejsce:  Galeria Ring, Rynek 12

 

Legnicka wystawa jest częścią przedsięwzięcia wystawienniczego pod tym samym tytułem, obejmującego cykl wystaw Witolda i Piotra Adamczyków w  BWA w Jeleniej Górze, Galerii BWA w Wałbrzychu, Galerii w Legnicy, Galerii BWA w Lesznie, Galerii BWA w Rzeszowie, BWA Galerii Zamojskiej, Galerii BWA w Kielcach i Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu w 2017 i 2018 roku. Wystawie towarzyszy wspólny katalog. Projekt Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa wywodzi się z głównego projektu Podwójność osobowości który został zapoczątkowany udziałem w konkursie „Jestem stąd” w 2010 r. podczas wystawy „16 Prezentacje – Leszno 2010” w Galerii w Ratuszu w Lesznie.

 

Fotorelacja z wernisażu::

Piotr i Witold Adamczykowie 03_resize

 

Wystawa prezentuje prace malarskie braci Adamczyków zarówno stworzone przez nich niezależnie, jak i wspólne projekty oparte na koncepcji jednego lub drugiego artysty. Wybrane na wystawę prace pokazują zmagania twórców z problemem dwoistości osobowości istniejącej w człowieku w kontekście twórczości bliźniaczej jako nowej artystycznej kreacji. Problem podwójności osobowości rozumiany jest jako walka dobra ze złem, nierozerwalny niczym jin / jang, wschód i zachód, dzień i noc, kobieta i mężczyzna, sacrum i profanum, istniejące od zawsze, czyli od początku. Tak dualistycznie pojmowany świat, wyjaśnia Witold Adamczyk, objawił się mi w pracach ostatnich lat doprowadzając do jakby olśnienia, że najważniejszym problemem mojej podwójności jest bycie bliźniakiem. Projekt ten jest próbą dojścia do początku naszego (mojego i brata – bliźniaka) istnienia, powstania naszej świadomości nie tylko jako artystów, ale do własnej tożsamości – dojścia do własnego „ja”. Projekt w swych zamierzeniach wykracza [jednak] poza czysto artystyczne rozważania zrodzone z osobistych pytań o własną tożsamość. I o ile w moich działaniach w problemie podobieństwa szukam różnic, o tyle w realizacjach brata różnice są głównym punktem do szukania podobieństw.

Piotr i Witold Adamczykowie 02_resize

 

Na początku 2017 roku wydany został katalog, zawierający dogłębną analizę sztuki artystów. Autorką interesującego tekstu Podobni mimo różnic. Różni mimo podobieństw. O malarstwie Witolda i Piotra Adamczyków jest Natalia Cieślak. W katalogu zamieszczone są także starannie dobrane i zaprojektowane reprodukcje 59 prac i fotografii oraz biografie malarzy. Artystycznej wartości planowanych wystaw i publikacji, służących zrozumieniu sztuki dwóch braci bliźniaków, Natalia Cieślak dopatruje się w tym, że akt wspólnego malowania nie jest dla nich działaniem obliczonym na stworzenie dzieła sztuki o podwójnej atrybucji. Poprzez współpracę i realizację projektu malarskiego zasadzającego się na próbie zbadania podobieństw i różnic między pracami realizowanymi przez każdego z osobna przy użyciu tych samych materiałów i technik, dążą do zrozumienia istoty swej „podwójności”, przy jednoczesnej świadomości własnej indywidualności.

Większość swoich kompozycji Witold Adamczyk buduje wokół kwadratu. Ta figura wyznacza zazwyczaj format podobrazia czy multiplikowany moduł, występujący w różnych wariantach. Skojarzenie z ikonicznymi dziełami Malewicza, wydaje się tu naturalne, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę kontekst uczelni, w jakiej artysta odebrał edukację.
Analiza podobnego „obszaru badawczego”, a więc poszukiwanie powszechnych prawd i rozważania nad pojęciami ogólnymi, często pozostającymi poza fizycznością, to cel dociekań Piotra Adamczyka. Artysta wykształcony – podobnie jak brat, Witold – w Łodzi, mekce abstrakcji, nie odżegnuje się od sztuki figuratywnej: działa na polu pejzażu, w wcześniej
współpracował z prasą jako rysownik i karykaturzysta. (Natalia Cieślak)

 

Witold Adamczyk

Urodzony w 1966 roku w Nowej Dębie. Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na kierunku Wychowania plastycznego w latach 1987- 1992. Dyplom uzyskał w 1992 r. w pracowni malarstwa prof. J. Bigoszewskiego. Doktorat obronił w 2013 r. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Leśnika.

 

Prace Witolda Adamczyka:

Piotr Adamczyk

Urodzony w 1966 roku w Nowej Dębie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające oraz realistyczne. Wiele lat współpracował z gazetami, wykonując dla nich karykatury np. z „Przeglądem Kolbuszowskim” i „Nowinami”.

Prace Piotra Adamczyka:

 

 

 

Plakat Adamczykowie_resize-02

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content