Małgorzata Kazimierczak

Małgorzata Kazimierczak
Labirynt idei ZDARZEŃ

Wernisaż: 25.01.2019 r., godz.: 18:30

spotkanie autorskie z projekcją filmu oraz komentarzem kuratorskim
22 lutego, godz. 18.00

Miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

Wystawa czynna od 10.01.2019 do 23.02.2019 r.

Wstęp wolny

 

 

Idea zdarzeń to twórcza koncepcja Małgorzaty Kazimierczak podkreślająca procesualny i intermedialny charakter przestrzeni instalacyjnych, które tworzy. Są to przestrzenie wypełnione zmiennymi obrazami projekcji filmowych, dźwiękiem, interaktywnymi obiektami i działaniami twórczymi otwartymi na widza.

Przestrzenie samodefiniujące się, jak określił je kiedyś Marek Śnieciński, to przestrzenie samookreślające własną istotę, dialogujące i otwarte na relacje z odbiorcą.

Przestrzeń dialogująca jest twórczą koncepcją przestrzeni wchodzącej w intelektualną relację z widzem. Jest to przestrzeń wypełniona słownymi przekazami, nawiązująca za pomocą idei korelację, wymianę i łączność z widzem na wielu płaszczyznach. W przestrzeniach instalacyjnych Małgorzaty Kazimierczak odbywają się audio-wizualne procesy zdarzeń. Odbiorca nie ogląda przestrzeni wyłącznie z zewnątrz, lecz jej doświadcza, wchodzi do wewnątrz i staje się z nią na chwilę całością.

Według słów samej artystki, sztuka jest nieustającym procesem, próbą poznawania, kształtowania i wyrażania procesów wewnętrznych poszukiwań jednostki w zderzeniu z potocznością, kulturowością oraz strategią społeczną. Jest to proces otwarty, ciągły, charakteryzujący się przenikaniem wielu płaszczyzn, dopełniający się. Proces “w trakcie”, w ciągłym ruchu, gdzie doświadczenia, przeniesione z jednego obszaru życia i tworzenia na inny, uzupełniając się powodują zaczyn do następnych poszukiwań. Procesowi temu towarzyszy pojawienie się stałych elementów: znaków własnych. Owe znaki przybierają nowe kształty, formę i znaczenie wchodząc drogą poszukiwań i eksperymentów w różne media. Umożliwia to pokazanie jednego zagadnienia z wielu stron, w sposób dynamiczny, wielopostaciowy, różnorodny. Jest to dążenie do procesu otwartego, nieograniczonego, rozwijającego się w czasie…

 

Relacja fotograficzna z wernisażu:

 

 

 

Małgorzata Kazimierczak – ukończyła studia na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Uzyskała tytuł doktora sztuki i pracuje na stanowisku adiunkta na macierzystej uczelni w pracowni Fotografii i Intermediów w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Artystka od lat pracuje w obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performansu, video artu. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki. Otrzymała nagrodę jury na wystawie ,,Inne Media,’’ BWA Wrocław. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO, gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy oraz z Galerią Entropia. Prowadzi warsztaty artystyczne w kraju i za granicą. Jest animatorką wielu artystycznych inicjatyw. Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej, poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze poszukującym – Wrocławskiej Grupie Działań Teatralnych. Jej dotychczasowy dorobek artystyczny został uhonorowany wytypowaniem audio-wizualnej instalacji przestrzennej pt.: ,,Inkubator Utopii’’ do reprezentacyjnej kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz w do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia.

 

Plakat-Kazimierczak_resize

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content