Łemkowskie Jeruzalem na papierze

Łemkowskie Jeruzalem na papierze – po – słowie
w 110 rocznicę urodzin Bohdana Ihora Antonycza
4.09. – 12.10.19
wernisaż: 27.09., godz. 18:00
miejsce: Galeria Ring (Rynek 12)
 
 

Projekt pn. „Łemkowskie Jeruzalem” jest niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie realizowaną przez Zjednoczenie Łemków. Motywem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest twórczość Bohdana Ihora Antonycza – ukraińskiego poety i prozaika pochodzącego z Łemkowszczyzny. W jego twórczości dominują motywy relacji człowieka i przyrody, zasłynął jako twórca folklorystycznych metamorfoz i poetyckich mitów. Artysta również żywo reagował na wydarzenia społeczne, a w jego utworach odnajdujemy bogaty zbiór nieco surrealistycznych obrazów-symboli kapitalistycznego miasta.

Autorzy prac prezentowanych na wystawie:

Mychajło Barabash, Tereza Barabash,  Natalia Hładyk, Oleksij Khoroshko, Grzegorz Kozera, Robert Kuśmirowski, Krzysztof Maniak, Jarosław Modzelewski, Agula Swoboda, Mateusz Szczypiński,  Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek.

Relacja fotograficzna z wernisażu:

Posłowie to krótki lub dłuższy komentarz, jaki umieszcza się na końcu dzieła literackiego; poseł to osoba wysłana dokądś w określonym celu z oficjalną misją. Tak więc, zawarte w tytule wystawy znaczenia, będą łączyć Bohdana-Ihora Antonycza z posłannictwem i misją jego krótkiego życia – jako piewcę i emisariusza zarówno świata łemkowskiego folkloru, jak i awangardowych środowisk literackich i artystycznych Krakowa i Lwowa okresu międzywojnia. Jak pisze w przedmowie do wyboru poezji Antonycza jej tłumacz Adam Pomorski: „(…) O ile literackie parantele polskie to w jego poezji raczej podobieństwa typologiczne (czy mowa o skamandryckim witalizmie, czy o Drugiej Awangardzie

i katastrofistach), o tyle głęboka wydaje się u Antonycza w kręgu jego przyjaźni malarskich inspiracja sztuki nowoczesnej, a w tym także krakowskich formistów, kapistów z kręgu Pankiewicza i lwowskich awangardystów w rodzaju Henryka Strenga (Marka Włodarskiego)”. Tak więc, korzystając ze skromnego i popularnego materiału, jakim jest papier – zarówno jako prosty i powszechnie dostępny materiał plastyczny, jak i najprostszy środek przechowywania słów – prezentujemy obrazy, rysunki i obiekty korespondujące z wątkami poruszanymi przez Poetę. Prostota, oszczędność, trafność nazywania i uobecnianie wspólnego doświadczenia charakteryzują prace wybrane na wystawę. Zapraszamy zatem widzów na wspólny spacer po antonyczowskiej poetyce.

 

Lemki-plakat_resize