belka

belka

Przemysław Garczyński, „Wojna czyli piekło”