Wspieram Ukrainę

#WspieramUkrainę

 

Dramatyczne wydarzenia w Ukrainie nie pozostawiają nas obojętnymi. Nasz zespół z całego serca wspiera Sąsiadów. Solidaryzujemy się z Nimi i pragniemy serdecznie przyjąć wszystkich, którzy musieli opuścić swoje domy. Zapraszamy do Galerii Sztuki osoby z Ukrainy, wierząc, że to właśnie sztuka jest w stanie choć częściowo ukoić cierpienie. W Galerii Sztuki oraz Galerii Ring aktualne wystawy zostały dostosowane do osób posługujących się językiem ukraińskim. W najbliższym czasie planujemy szereg warsztatów dla najmłodszych.

Zapraszamy do odwiedzania Galerii oraz do skorzystania z oferty dla dzieci.

Zachęcamy także do włączenia się w akcje pomocowe i wsparcie dla Ukrainy! A my sami przygotowaliśmy pierwszy pakiet materiałów plastycznych dla tymczasowej świetlicy dla ukraińskich dzieci.

 

Драматичні події в Україні не залишають нас байдужими. Наша команда всім серцем підтримує Сусідів. Ми висловлюємо з ними нашу солідарність і бажаємо тепло вітати всіх, кому довелося покинути свої домівки. Ми запрошуємо до Мистецької галереї людей з України, вважаючи, що саме мистецтво здатне хоча б частково полегшити страждання. У Галереї мистецтв та Галереї RING нинішні виставки адаптовані для людей, які використовують українську мову. Найближчим часом плануємо серію майстер-класів для наймолодших.

Запрошуємо Вас відвідати Галерею та скористатися пропозицією для дітей.

Ми також закликаємо вас приєднатися до допомоги та підтримки України! А ми самі підготували перший пакет художніх матеріалів для тимчасової кімнати відпочинку для українських дітей.