W głębi

W głębi

 

Wystawa czynna od 4.10 do 30.10.2016 r.

Wernisaż: 6.10.2016 r. – godz. 18.00

Miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

Wstęp wolny

 

Wystawa czworga twórców w ramach projektu W GŁĘBI jest prezentacją czterech różnych postaw artystycznych wobec natury. Punktem stycznym jest kontemplacyjne podejście do tematu. Na wystawie nie zobaczymy pejzaży w tradycyjnym rozumieniu. Formy abstrakcyjne i fragmenty rzeczywistości zostają wyizolowane z otoczenia i poddane głębokiej malarskiej analizie. Analiza ta prowadzi z jednej strony do uproszczenia i syntezy form, zredukowanych do płaszczyzn koloru (Jarosławska, Bartnik); z drugiej zaś – staje się pretekstem do realistycznego i skrupulatnego przedstawienia rzeczywistych struktur (Ka), ale również do rozważań nad istotą rzeczy, ich powstawaniem i rozpadem (Hernandez).

 

Fotorelacja z wernisażu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Jarosławska 

 

Klaudia Ka

 

Chris Hernandez

 

Krzysztof Bartnik