Konkurs fotografii i animacji – Wciąż człowiek?

Galeria Sztuki w Legnicy

ogłasza konkurs fotografii i animacji pt.:

  w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2020

 

Wyniki konkursu fotograficznego oraz na animację towarzyszącego Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej Wciąż Człowiek?

 

W konkursie fotograficznym komisja oceniła 161 prac nadesłanych przez 75 osób i zakwalifikowała do wystawy fotograficznej 31 osób oraz przyznała następujące nagrody:

 Nagrodzeni:

I nagroda

Dominika Pawełczyk – Wciąż człowiek

I-MIEJSCE-Pawelczyk_Dominika

II nagroda

Anna Jakubowska – Wyjście

II-MIEJSCE-w-Jakubowska-Anna

III nagroda

 Magdalena Nowicka – Biofilia

III-MIEJSCE-Nowicka-Magdalena

 

Zakwalifikowani do wystawy:

Malwina Brodziak, Zbigniew Brzozowski, Marcela Chudzik, Marianna Drozdowska, Aneta Fausek-Kaczanowska, Anna Jakubowska, Janusz Jurek, Magdalena Kardasz, Michał Kazimierczuk, Jakub Kolbusz, Alicja Kołodziejczyk, Adrian Kornobis, Izabela Kotala, Zuzanna Lewandowska, Dariusz Madziński, Magdalena Nowicka, Tomasz Okoniewski, Dominika Pawełczyk, Sebastian Piórek, Arkadiusz Pisarek, Barbara Sarbian, Aleksandra Staszczyk, Mariusz Szustakiewicz, Agnieszka Witkowska, Radosław Wróbel, Krzysztof Zając, Jacek Zwolski, Adam Żądło.

Natomiast w konkursie na animację komisja oceniła 19 zgłoszonych prac i zadecydowała o przyznaniu Nagrody Piotrowi Dankowiakowskiemu za animację pt.: Srebrna Krew.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a Zwycięzcom gratulujemy!

Wystawę pokonkursową będzie można oglądać w galerii Otwartej Pracowni Sztuki przy ulicy Chojnowskiej 19,  od 1 maja do 20 czerwca 2021 r.

 


 

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją konkurs fotografii i animacji zostaje zawieszony.

O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Termin nadsyłania prac do 22 marca br.

 

Niezmienną tradycją Legnickiego Festiwalu Srebro zawsze były odniesienia do ważnych zjawisk kształtujących współczesność. Proponując tematy kolejnych konkursów staraliśmy się podążać za aktualnymi zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi, inspirując artystów do głębszej refleksji na temat otaczającego świata. Tegoroczny temat WCIĄŻ CZŁOWIEK? jest próbą refleksji na temat kondycji człowieka, jego miejsca w świecie i wszechświecie, ale także na temat jego dokonań – z jednej strony nieprawdopodobnych i budzących najwyższy podziw, z drugiej – przerażenie powodowane skalą ludzkiej ekspansji i ceną jaką planeta, my sami i nasz świat płacimy za wyścig z samym sobą. Czy to kontrolowany kryzys, z którego homo sapiens jak zwykle wyjdzie obronną ręką czy skrajny wyraz naszego egoizmu i głupoty, które tym razem nie ujdą nam na sucho? Czy na pewno wciąż jesteśmy ludźmi? A może dawno zgubiliśmy nasze człowieczeństwo?

 

LOGOTYPY DO POBRANIA

REGULAMIN KONKURSU

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki w Legnicy, z siedzibą przy Pl. Katedralnym 1, 59-220 Legnica, e-mail:  galeria@galeria.legnica.eu. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu, których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych Organizator www.galeria.legnica.eu oraz w jego mediach społecznościowych związanych z Legnickim Festiwalem SREBRO i Galerią Sztuki w Legnicy, umieszczenie na wystawie przy pracy/-ach danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu.
  3. Celem przetwarzania danych uczestników jest: a) przeprowadzenie Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  4. Dane osobowe uczestników będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz Organizatora (np. operator pocztowy) oraz członkom Jury i Współorganizatorom. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane.
  5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.