Konkurs fotograficzny – Dotyk

W konkursie fotograficznym wzięło udział 211 osób, które nadesłały 507 prac. Do wystawy zakwalifikowało się 36 uczestników.

 

 Nagrodzeni:

I nagroda

Przemysław Kot Wspomnienia, 2018

Kot-Przemyslaw-WSPOMNIENIA-2018r.-_resize

II nagroda

Agata Jakubowska Gdy tata plecie warkoczyk, 2020

JakubowskaAgata_GdyTataPlecieWarkoczyk_2020_resize

III nagroda

Piotr Tomasz Mańczak Astro Dotyk, 2011

Manczak-Piotr-Tomasz_AstroDotyk_2011_resize

 

Wyróżnienia:

Klaudia FurmańczakDotyk 1, 2019

Furmanczak-Klaudia-Dotyk-1-rok-2019_resize

Andrzej KubikBez tytułu, 2021

Kubik-Andrzej-Bez-tytulu-2021_resize

Anna ZglenickaMennymsowie opuszczeni, 2019

Zglenicka-Anna_Mennymsowie-opuszczeni_2019_resize

 

 

Galeria prac uczestników:

Zakwalifikowani do wystawy:

Anna Białowąs, Katarzyna Bujas, Emilia Bulla, Jacek Cisło, Wojciech Domagała, Klaudia Furmańczak, Paweł Gluza, Agnieszka Hejmanowska, Anna Jakubowska, Agata Jakubowska, Patrycja Jaromin, Jakub Jaroszewicz, Franciszek Kluczyński, Przemysław Kot, Martyna Krawcewicz, Barbara Krupa-Kapuśniak, Grzegorz Krzysztofik, Andrzej Kubik, Piotr Tomasz Mańczak, Julia Marucha, Paweł Maślarz, Natalia Matyjaszczyk, Marcin Maziej, Karolina Nowaczyk, Dominika Nowakowska, Natalia Pająk, Mateusz Pecyna, Natalia Peryga, Aneta Płonka, Agnieszka Rusinowska, Zuzanna Sarnowska, Tymoteusz Sauś, Bogusz Szulc, Marta Tobiczyk, Jarosław Zadora, Anna Zglenicka.

Ogłoszenie osób nagrodzonych w konkursie fotograficznym nastąpi podczas wernisażu 30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej DOTYK w dniu 14 maja 2022 r.

 


 

Galeria Sztuki w Legnicy

ogłasza konkurs fotografii pt.:

DOTYK

  w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2022

Tym razem – w epoce online – chcielibyśmy nawiązać do cechy, która definiuje biżuterię w jej najbardziej materialnym i jednocześnie najbardziej sensualnym aspekcie. Przywołajmy dotyk – pierwszy zmysł, za pomocą którego poznajemy świat, który daje poczucie bezpieczeństwa, intymności i zaufania. Biżuteria noszona na ciele, stykająca się z receptorami skóry, prowokująca do haptycznego kontaktu zawsze była najbliższym rekwizytem użytkownika. Proponujemy Wam współczesną interpretację owej nostalgii w nadziei, że przedmiotu najbardziej osobistego użytku nie zastąpią nam dotykowe ekrany wyświetlaczy.

prof. Sławomir Fijałkowski

 

REGULAMIN KONKURSU

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki w Legnicy, z siedzibą przy Pl. Katedralnym 1, 59-220 Legnica, e-mail:  galeria@galeria.legnica.eu. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu, których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych Organizator www.galeria.legnica.eu oraz w jego mediach społecznościowych związanych z Legnickim Festiwalem SREBRO i Galerią Sztuki w Legnicy, umieszczenie na wystawie przy pracy/-ach danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu.
  3. Celem przetwarzania danych uczestników jest: a) przeprowadzenie Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  4. Dane osobowe uczestników będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz Organizatora (np. operator pocztowy) oraz członkom Jury i Współorganizatorom. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane.
  5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content