Intermediale 2022

Videosyntezy 2

w ramach Festiwalu Form Audiowizualnych Intermediale

Termin: 15.10.-27.11.2022 r.

Wernisaż:  21.10. 2022 r. godz. 18.00

Galeria Ring, Rynek 12

wstęp wolny

 

Wystawa Videosytezy 2 prezentuje twórczość artystów audiowizualnych, korzystających z analogowych i hybrydowych narzędzi kreacji obrazu. Pokazuje prace wykonane w technice analogowej syntezy wideo oraz prace hybrydowe, na pograniczu różnych technologii, artystów z Polski i ze świata. Wystawa dotyczyć będzie wzajemnych wpływów muzyki eksperymentalnej i video artu. Z uwagi na to, że analogowa synteza wideo używa do produkcji dźwięku i obrazu tego samego źródła, sygnału sterowanego napięciem,  stanowi metaforę wzajemnych relacji muzycznego eksperymentu i video artu.

Fotorelacja z wernisażu:

 

videosyntezy-baner-1080p

 

Fotorelacja z wykładu:

W 2020 r. w ramach Intermediale odbyła się pierwsza edycja wystawy Videosyntezy, która prezentowała ponad 80 prac, 22 artystów z Polski, USA, Włoch, Argentyny, Islandii i Niemiec. Na tegoroczną odsłonę złożyło się 60 prac 35 artystów (zespołów) z 12 krajów, m.in. z Polski, Włoch, Kanady, Węgier i Stanów Zjednoczonych.

 

Plakat-Intermadiale-2022

 

Festiwal Form Audiowizualnych Intermediale to cyklicznie organizowany przegląd szeroko rozumianej sztuki audiowizualnej – w której brzmienia, szumy, głosy i obrazy występują w dopełniających się relacjach. Festiwal jest areną prezentacji eksperymentalnego wideo, ilustrowanego muzyką elektroniczną i elektroakustyczną.

Festiwal Intermediale sięga w te rejony twórczości artystycznej, gdzie to co widzialne i słyszalne staje się niemożliwe do oddzielenia.  Obraz i dźwięk współistnieją ze sobą w rozmaitych gatunkach sztuki. Tradycyjny teatr, film i sztuki plastyczne opierają się jednak na suplementarnej roli muzyki, a muzyka i literatura są niekiedy dopełniane obrazem, jako ilustracją. W miarę rozwoju nowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu i dźwięku powstała szeroko rozumiana sztuka audiowizualna – obszar, w którym brzmienia, szumy, głosy i obrazy występują we wzajemnie dopełniających się relacjach. Podstawową dziedziną występowania tego typu połączeń jest eksperymentalne wideo oraz muzyka elektroniczna i elektroakustyczna.

Wystawa jest wspólną inicjatywą organizatorów Intermediale – Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA i Galerii Sztuki w Legnicy.