Aktualności

Moim zdaniem…
wystawa biżuterii z komunikatem
3.10. – 25.10.
finisaż: 25.10., godz. 18:00
miejsce: Galeria Sztuki (pl. Katedralny 1)
 

Moim zdaniem… to wystawa pod wieloma względami wyjątkowa, odmienna od tych, które zazwyczaj można podziwiać w galeriach, gdzie wartość estetyczna, forma i funkcjonalność mają znaczenie nadrzędne, natomiast treść jest mało istotna. Tutaj autorzy poprzez biżuterię czy obiekty złotnicze wypowiadają swoje zdanie na różnorodne tematy, od polityki i zagadnień społecznych poczynając, poprzez relacje międzyludzkie a na subiektywnych reakcjach na różne zjawiska kończąc.

Założeniem organizatorów od początku było to, że biżuteria czy obiekt powinny zawierać czytelny komentarz. Dlatego każda z prac ma swój tytuł, część jest również opatrzona dłuższym lub krótszym komentarzem autorskim. Dzięki temu intencje i uczucia wyrażone w pracach są czytelne, wyzwalają w odbiorcach emocje, prowokują reakcje intelektualne, inicjują dialog między obiektem, jego twórcą a odbiorcą.

Wybrane prace:

Pomysł zorganizowania takiej wystawy zrodził się podczas spotkań w sandomierskiej Galerii Otwartej prowadzonej przez Mariusza Pajączkowskiego. Popierali go nieżyjący już Michał Gradowski i prof. Irena Huml. Wsparciem organizacyjnym i merytorycznym służyli Andrzej Sadowski, Andrzej Pacak i Marek Nowaczyk. Ci ostatni wraz z Mariuszem Pajączkowskim do dziś pełnią rolę organizatorów wystawy.

W legnickiej Galerii Sztuki ma miejsce dwunasta już odsłona tego wydarzenia. Różni się ona jednak od poprzednich ze względu na otwartą formę, dzięki której podczas każdej kolejnej edycji prezentowane są nowe obiekty. Tym razem wystawa została wzbogacona o realizacje artystów zagranicznych, którzy postanowili włączyć się do złotniczej dyskusji.

Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie z Markiem Nowaczykiem, który w 1979 roku zorganizował I Ogólnopolski Przegląd Form Złotniczych SREBRO w Legnicy. Sama wystawa i finisaż stanowić będą zamknięcie obchodów 40-lecia Legnickiego Festiwalu SREBRO.

Plakat-01-68x98_legnica02.cdr

 
 

********

Polskie szkło artystyczne 1949–2019. Mistrzowie

wernisaż: 18.10.2019 r., godz.: 18:00

miejsce: Galeria RING,  Rynek 12

wystawa czynna od 16.10.2019 do 16.11.2019 r.

wstęp wolny

spotkanie ze szkłem: 11 listopada 2019
oprowadzanie kuratorskie, godz. 12.30
warsztat pokazowy witrażownictwa, godz. 14.00

 

Wystawa „Polskie szkło artystyczne. 1949–2019. Mistrzowie” zaprezentuje prace osiemnastu polskich artystów szkła, zarówno tworzących obiekty sztuki, jak też projektujących szkło użytkowe.

Podstawowym celem projektu „Polskie szkło artystyczne. 1949–2019. Mistrzowie.” jest udokumentowanie i spopularyzowanie dorobku trzech generacji polskich artystów szkła. Ramy projektu wyznacza rok 1949: powstanie Wydziału Ceramiki i Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Geperta).

Wybrane na wystawę prace pozwolą na prześledzenie różnorodności stosowanych technik szklarskich, form i filozofii twórczej zarówno artystów uznanych i zasłużonych dla polskiej sztuki i designu, jak też młodszego pokolenia twórców, pracujących intensywnie nad swoim artystycznym portfolio. Traktując szklaną materię w sposób indywidualny i oryginalny, poszukują nowych form artystycznej ekspresji i tym samym powoli, i systematycznie, budują swoja mistrzowską pozycję w polskim szkle artystycznym.

Wybrane prace:

Ekspozycja jest próbą ukazania wielowymiarowości i różnorodności mistrzostwa w tak trudnej, i wciąż mało rozpoznawalnej w Polsce, dziedzinie sztuki, jaką jest szkło artystyczne. Jest także swojego rodzaju prowokacją i zachętą, do dyskusji nad wybranymi obiektami i ich autorami, do zdefiniowania pojęć mistrzostwa i mistrza w we współczesnej sztuce oraz odpowiedzi na pytanie, czy 70 lat istnienia „wrocławskiej szkoły szkła” to wystarczający czas, aby mówić o mistrzostwie jej absolwentów.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog on-line, prezentujący i omawiający dorobek polskich artystów szkła, których prace znajdą się na wystawie.

Wystawa „Polskie szkło artystyczne. 1949–2019. Mistrzowie.” jest realizowana przez Fundację Fly with Art. Jej kuratorami są Justyna Wierzchucka i Adam Włodarczyk, a autorką koncepcji jest Anita Bialic. jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.      

 

p_mistrzowie_01