Aktualności

 

Galeria Sztuki w Legnicy

informuje, że z dniem

27.02.2019 r. nastąpiły zmiany adresów mailowych w naszej instytucji więcej…

 

 

Jelena Połujanowa i Jerzy Rodziewicz

Podwójna rzeczywistość – dialog

wernisaż: 5.04.2019 r., godz.: 17:00

warsztaty malarskie dla dorosłych (zapisy): 22 marca, godz. 17.00

miejsce: Galeria Ring, Rynek 12

wystawa czynna od 14.03.2019 do 14.04.2019 r.

wstęp wolny

 

Na wystawie zobaczymy obrazy obojga malarzy, które – mimo, że powstają w tej samej pracowni – przedstawiają dwa różne światy artystyczne. Zestawione w jednej przestrzeni ukażą dwa odmienne spojrzenia, temperamenty i dwie różne osobowości. Ale jest coś, co je łączy. Jak mówią autorzy: „obrazy nie zawsze posiadają treści, lecz zawsze są impulsem wywołującym odczucie piękna świata; świata nie pozbawionego dramatów, które dodając emocjonalnej ostrości nie niszczą harmonii całokształtu”.

Wystawa zapoczątkuje cykl „Pełną parą”, w którym prezentowana będzie twórczość duetów artystycznych, które tworzą również duety życiowe. Prezentując wspólne lub niezależne dokonania par, pragniemy zestawić nie tylko dwa oblicza, rodzaje czy media sztuki, ale również dwa odrębne charaktery, postawy twórcze artystów, których losy splotły się w życiowej wędrówce.

Autorów „Podwójnej rzeczywistości” w życiu prywatnym połączyła miłość do sztuki. Jelena z dalekiej Syberii (praprawnuczka uczestnika powstania styczniowego, zesłanego na Syberii), absolwentka Irkuckiej Szkoły Sztuk Pięknych (Rosja) i Jerzy – artysta z Lwowa (Ukraina), absolwent tamtejszej ASP, powiązany z polskością jak większość lwowiaków, spotkali się jakiś czas temu na plenerze malarskim w Polsce.

 
Jelena Połujanowa – wybrane prace :
 

 

plakat-polujanowa i rodziewicz

 

 

    ⃝                 ⃝                 ⃝⃝⃝

 

 

Roma Pilitsidis

Przestrzenie równoległe

wernisaż: 1.03.2019 r., godz.: 18:00

spotkanie autorskie: 5.04., godz. 18:00

miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

wystawa czynna od 1.03.2019 do 14.04.2019 r.

wstęp wolny

 

Równoległe przestrzenie Romy Pilitsidis

Na otwieranej 1 marca wystawie głogowska artystka prezentuje przede wszystkim swoje najnowsze prace, ale znajdziemy tu również kilka wcześniejszych obrazów z początku bieżącej dekady. Roma Pilitsidis tworzy malarstwo bardzo osobiste, będące odzwierciedleniem jej wewnętrznego świata – wyciszonego, ciepłego, często jakby zasnutego mgiełką tajemniczości, a może melancholii, zawsze wyraźnie poszukującego ładu i porządku, nadrzędnego układu systematyzującego odczucia, refleksje i doświadczenia. Artystka korzysta z tradycyjnego warsztatu malarskiego, gdzie kolor i kompozycja odgrywają największą rolę. Jej abstrakcyjne obrazy zadziwiają wrażeniem wewnętrznego pulsowania barwnych plam, emanując zarazem prostotą i harmonią kompozycyjnych ram.

Malarstwo, jakie uprawia głogowianka, świadczy o jej ogromnej wrażliwości. Artystka ożywia suche, geometryczne kształty, jednocześnie dając wyraz swojej miłości do koloru. W jej prostokątnych kompozycjach wzrok przyciąga zazwyczaj pojedynczy, wyrazisty akcent – czasem niewielki, jakby zerkający z ukrycia, zza węgła całości kompozycji; innym razem odważnie próbujący wypełnić ramy obrazu. Resztę płótna pokrywa zwarta mozaika subtelnych gradacji intensywności barwy, kresek, plam i linii. W ten sposób powstaje malarstwo z gruntu abstrakcyjne, o ewidentnie geometrycznym zacięciu, a zarazem pełne namiętności i ruchu, ujętych w zrównoważone, uporządkowane układy.

 
Relacja fotograficzna z wernisażu:
 
 
Wybrane prace:
 
 

Roma Pilitsidis (ur. 20.09.1954) – absolwentka Szkoły Sztuk Pięknych w Głogowie oraz Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), gdzie zrealizowała dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Jana Gawrona. Ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracowała w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Systematycznie pokazuje swoje prace na Wystawach Plastyki Zagłębia Miedziowego, zrealizowała 27 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w 64 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

 

Wystawę można zwiedzać do 14 kwietnia, a na wernisaż z udziałem autorki zapraszamy 1 marca o godz. 18:00. Natomiast 5 kwietnia autorka szerzej opowie o sobie i swojej twórczości na spotkaniu autorskim w Galerii Sztuki (pl. Katedralny 1) o godz. 18:00.

 
 
Roma-Pilitsidis-plakat

 

    ⃝                 ⃝                 ⃝⃝⃝

 

 

Wyniki konkursu na plakat

28. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej SREBRO

Komisja oceniła 121 prac, które zostały przysłane na konkurs przez 56 autorów z całej Polski.

 

Zwycięzcą konkursu został:  

Aleksiej Cecocho

Komisja postanowiła wyróżnić dodatkowo projekty: 

Eweliny Kędzia

Grzegorza Matwiejszyna

Anny Żukowskiej-Zyśko

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za cierpliwość i serdecznie gratulujemy zwycięzcy.

Zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną edycję konkursu!

 

Nagrodzona praca

Cecocho Aleksiej-www

Aleksiej Cecocho

 

Wyróżnieni

 

Kedzia Ewelina

Ewelina Kędzia

 

Matwiejszyn Grzegorz

Grzegorz Matwiejszyn

 

Żukowska-Zyśko Anna

Anna Żukowska-Zyśko

 

 

    ⃝                 ⃝                 ⃝⃝⃝

 

OGŁASZAMY

28. MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI ZŁOTNICZEJ „SREBRO”

 

Przygotowania do Legnickiego Festiwalu SREBRO trwają.

Z największą przyjemnością zapraszamy do udziału w jego najważniejszym wydarzeniu – Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej, a także do Legnicy w dn. 17-18 maja 2019!

Termin nadsyłania prac konkursowych: 1 kwietnia 2019 r.  

(Prace muszą w tym terminie dotrzeć do Galerii – nie decyduje data stempla pocztowego.)

 

Kartę zgłoszeniową i Regulamin Konkursu znajdziecie na stronie silver.legnica.pl i w swoich skrzynkach mailowych. Na zwycięzców jak zwykle czekają srebrne (i nie tylko) nagrody.

Przypomnijmy jeszcze, że 28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „SREBRO” jest konkursem otwartym – do udziału zapraszamy zarówno artystów profesjonalnych, jak i amatorów oraz debiutantów ze wszystkich zakątków świata. Zgłaszane prace winny być biżuterią w szerokim znaczeniu tego słowa, reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz wyraźne odniesienie do tematu Konkursu. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik. Jednak ze względu na tegoroczny tytuł – podkreślający 40-letnią tradycję Festiwalu – sugerujemy użycie tytułowego srebra.

 

WE ANNOUNCE

The 28th International Jewellery Competition ‘SILVER’!

 

 Preparations for Legnica SILVER Festival are underway.

We are pleased to invite you to participate in its most important event – the International Jewellery Competition, as well as to come to Legnica on May 17-18, 2019! 

Deadline for submitting works: April 1st 2019.

(Works must reach the Gallery within this deadline – the date on the postmark is irrelevant.).

Also, take into account, please, that works sent from abroad may get stuck at the Customs which causes delays in their arrival at the Gallery. Let us just remind you that the 28th International Jewellery Competition „SILVER” is an open contest – professional artists as well as amateurs and debutants from all corners of the world are welcome. Submitted works are expected to be jewellery in a broad sense of the word, to represent a high level of artistry and execution, to contain an original, creative concept and a clear reference to the theme of the Competition. The organizers do not set any limits as to the materials and techniques applied. However, due to this year’s title – emphasizing the 40-year-old tradition of the Festival – we suggest the use of silver. The Entry Form and Competition’s Terms & Regulations will soon be available at silver.legnica.pl/en and in your mailboxes. As always, winners can expect (not only) silver awards. Welcome to the 28. International Jewellery Competition (this year more SILVER than ever)!

 

 

    ⃝                 ⃝                 ⃝⃝⃝