Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura

Jako partner programu wraz z Ośrodkiem Działań Artystycznych Firlej (wojewódzkim operatorem programu) zapraszamy do naboru inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej. Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie w kwocie 10 tys. zł!

W ramach programu na wsparcie mogą liczyć inicjatywy tworzone wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pomysły muszą się wyróżniać oryginalnością, wysokim potencjałem kulturotwórczym i edukacyjnym a także mieć lokalny i oddolny charakter i angażować lokalną społeczność i lokalnych partnerów.

Inicjatywy mogą zgłaszać 3-osobowe zespoły, w skład których wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu sektora kultury i sektora edukacji. Pożądanymi członkami tych zespołów są również przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalni społecznicy.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie firlej.wroc.pl. Zgłoszenia zespołu dokonuje lider zespołu. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia należy wysyłać w terminie do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 23.59. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 24 kwietnia.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie programu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: formularz.

 

A tak wyglądała realizacja zwycięskiego projektu sprzed roku (TUTAJ).

 

3.BMK_jak_to_dziala

BMK_co-to-takiego_resize

1.BMK_Po_co_jest_

2.BMK_kto_zyskuje

bmk_logo_dolnoslaskie_RGB_resize