Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura

Webinar_14.05-002_resize

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne (online) dotyczące programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk. Spotkanie w postaci webinarium, odbędzie się w czwartek (14.05) o godz.: 17:00. Poprowadzi je Paweł Kamiński na facebook’owej stronie Bardzo Młodej Kultury.


W trakcie webinarium będzie można się dowiedzieć m.in.:

– czym jest program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk oraz jakie są jego cele, główne założenia i kluczowe elementy?
– jak będzie przebiegała realizacja programu w 2020 roku?
– jak zdobyć 10.000 zł na wsparcie inicjatywy z zakresu edukacji kulturowej?
– jakie inicjatywy chcemy wspierać?
– kto może zgłosić inicjatywę?
– jak zgłosić inicjatywę?

Udział w webinarium jest bezpłatny, a transmisja będzie dostępna w wydarzeniu, w zakładce „dyskusja” pod adresem: https://www.facebook.com/events/2862527060521065/

 

BMK-trwa-nabor-inicjatyw_2020-003_resize

 

Jako partner programu wraz z Ośrodkiem Działań Artystycznych Firlej (wojewódzkim operatorem programu) zapraszamy do naboru inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej. Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie w kwocie 10 tys. zł!

W ramach programu na wsparcie mogą liczyć inicjatywy tworzone wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pomysły muszą się wyróżniać oryginalnością, wysokim potencjałem kulturotwórczym i edukacyjnym a także mieć lokalny i oddolny charakter i angażować lokalną społeczność i lokalnych partnerów.

Inicjatywy mogą zgłaszać 3-osobowe zespoły, w skład których wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu sektora kultury i sektora edukacji. Pożądanymi członkami tych zespołów są również przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalni społecznicy.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie firlej.wroc.pl. Zgłoszenia zespołu dokonuje lider zespołu. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia należy wysyłać w terminie do 30 czerwca 2020 r. do godz. 23.59. 

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie programu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: formularz.

 

A tak wyglądała realizacja zwycięskiego projektu sprzed roku (TUTAJ).

 

3.BMK_jak_to_dziala

BMK_co-to-takiego_resize

1.BMK_Po_co_jest_

2.BMK_kto_zyskuje

bmk_logo_dolnoslaskie_RGB_resize