Konkurs na projekt plakatu – Dotyk

 

Wyniki konkursu na plakat

30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej DOTYK

 

Konkurs na plakat 30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „Dotyk” został rozstrzygnięty! Komisja oceniła 177 projektów  przysłanych przez 107 autorów z całej Polski. Zwyciężczynią konkursu została Katarzyna Solarska. Serdecznie gratulujemy laureatce, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do wystawy plakatów, która odbędzie się w ramach Legnickiego Festiwalu Srebro 2022 w  Holu Starego Ratusza w terminie 22.04 – 05.06.2022 r.

 

Plakat DOTYK 1

Katarzyna Solarska

 

 

Wojciech Burda

Wojciech Burda

 

Patrycja Ciastko

Patrycja Ciastko

 

Anna Anex Kamycka

Anna Anex Kamycka

 

Ewelina Kędzia

Ewelina Kędzia

 

Agnieszka Kędzierzawska

Agnieszka Kędzierawska

 

Julia Koźmin

Julia Koźmin

 

Wiesław Łysakowski

Wiesław Łysakowski

 

Katarzyna Makowska

Katarzyna Makowska

 

Zuzanna Mirska

Zuzanna Mirska

 

Nikodem Pręgowski

Nikodem Pręgowski

 

Maciej Rosa

Maciej Rosa

 

Maciej Rosa

Maciej Rosa

 

Paweł Sergunin

Paweł Sergunin

 

Katarzyna Solarska

Katarzyna Solarska

 

Kamila Tomczyk

Kamila Tomczyk

 


 

Zakończył się nabór do konkursu na projekt plakatu 30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej DOTYK.

Na konkurs wpłynęło 177 projektów od 107 uczestników. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zgłoszenie!

Prace zostaną ocenione przez jury, które dokona wyboru zwycięskiego projektu, kierując się oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi i estetycznymi oraz adekwatnością do tematu konkursu.

Prosimy o cierpliwość – wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej.

 


 

Konkurs na plakat już po raz jedenasty towarzyszy konkursowi złotniczemu, a zwycięski projekt tradycyjnie staje się plakatem promującym Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej i jego wiodącym motywem graficznym.

Konkurs złotniczy jest głównym wydarzeniem Legnickiego Festiwalu SREBRO. W ostatnich latach konkursy miały tematy: „Wciąż człowiek?” (2021), „Srebro” (2019),  „Iluzja” (2018), „Tożsamość” (2017) czy „Miasto” (2016); tegoroczny tytuł to: „Dotyk”.

Legnica jest niemal stutysięcznym, historycznym miastem leżącym w sercu Dolnego Śląska – wyjątkowego regionu, od wieków słynącego z bogactw naturalnych, zwłaszcza ze złóż kamieni budowlanych i szlachetnych oraz metali szlachetnych – złota, miedzi i srebra. Do dziś dobrze prosperują tu kopalnie i huty, produkujące miedź i srebro w ilościach liczących się na świecie. Legnicki Festiwal SREBRO jest artystycznym odzwierciedleniem tej specyfiki regionu oraz śladem związanej z nią działalności gospodarczej.

 


 

DOTYK

Tym razem – w epoce online – chcielibyśmy
nawiązać do cechy, która definiuje biżuterię
w jej najbardziej materialnym i jednocześnie
najbardziej sensualnym aspekcie.
Przywołajmy dotyk – pierwszy zmysł,
za pomocą którego poznajemy świat,
który daje poczucie bezpieczeństwa,
intymności i zaufania.
Biżuteria noszona na ciele, stykająca
się z receptorami skóry, prowokująca
do haptycznego kontaktu zawsze była
najbliższym rekwizytem użytkownika.
Proponujemy Wam współczesną
interpretację owej nostalgii w nadziei,
że przedmiotu najbardziej osobistego
użytku nie zastąpią nam dotykowe
ekrany wyświetlaczy.

prof. Sławomir Fijałkowski

 


 

LOGOTYPY DO POBRANIA

Ze względu na bezpieczeństwo zgłaszane przez system komputerowy, może zaistnieć problem z pobraniem pakietu z logotypami. W tym przypadku prosimy zgłaszać ten problem na adres: dkawczynski@galeria.legnica.eu. Pakiet zostanie wysłany e-mailem.

REGULAMIN KONKURSU

 


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki w Legnicy, z siedzibą przy Pl. Katedralnym 1, 59-220 Legnica, e-mail: silver@galeria.legnica.eu, galeria@galeria.legnica.eu. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu, których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych Organizatora: galeria.legnica.eu, silver.legnica.eu oraz w jego mediach społecznościowych związanych z Legnickim Festiwalem SREBRO i Galerią Sztuki w Legnicy, umieszczenie na wystawie przy pracy/-ach danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu.
  3. Celem przetwarzania danych uczestników jest: a) przeprowadzenie Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  4. Dane osobowe uczestników będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz Organizatora (np. operator pocztowy) oraz członkom Jury i Współorganizatorom. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane.
  5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content