VI Triennale Fotografii Wałbrzyskiej

VI Triennale Fotografii Wałbrzyskiej

wernisaż: 3.03.23

godz.: 18.00

miejsce prezentacji: Galeria Sztuki i Galeria Ring

03.03.23 – 16.04.23

Kurator wystawy: Jarosław Michalak

 

Triennale Fotografii Wałbrzyskiej to cykl wystaw, który odbywa się dzięki współpracy Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego z Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA. Galeria Sztuki w Legnicy prezentuje tegoroczne efekty tej działalności.

Fotorelacja z wernisażu

Jeśli fotografia oznacza wielorakie zdobywanie świata – jak twierdzi S. Sontag – to na wystawie prezentujemy fragmenty rzeczywistości „zdobyte” przez wałbrzyskich fotografów. Różnorodność strategii artystycznych pokazuje zasoby wizualnej wyobraźni 28 autorów skupionych wokół Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego. Mnogość spojrzeń i wielorakość tematów tworzy bogatą paletę fotograficznych interpretacji rzeczywistości. Portrety, akty, fragmenty przyrody, architektura i elementy street artu poddane są różnorodnym transformacjom, w których światło staje się nośnikiem artystycznego wielogłosu. Dla H. Cartier–Bressona fotografia była sposobem bycia. Według niego fotograf jednym okiem patrzy na świat, drugim w głąb siebie. Ten miks zewnętrznego i wewnętrznego oglądu buduje indywidualny styl. Czasem unikalny, czasem ginący w tłumie. Zamieszkiwanie świata z aparatem w ręku pozwala zatrzymać mijające chwile nie pozbawiając ich wewnętrznego życia. Zdjęcie niejako zamraża rzeczywistość zewnętrzną, ukazując zarazem wewnętrzny świat fotografa. W tym mikrosekundowym zawieszeniu otwiera się brama, pozwalająca wniknąć głębiej, spojrzeć uważniej na świat i na siebie.

 

Autorzy:

Teresa Anniuk-Gulak, Marta Beresztan-Lewandowska, Joanna Chmielewska, Anna Habdas-Czujko, Agnieszka Hundert-Wawrzyniak, Jarosław Jarema, Waldemar Kałasznikow, Jarek Kasprowiak, Joanna Kostrzewska, Kazimierz Kozakiewicz, Oktawia Kubień, Lila Len, Jarosław Michalak, Cyprian Mielczarek, Krystian Mikulec, Przemysław Misiak, Roland Okoń, Tadeusz Rupociński, Tomasz Sidor, Brygida Strzępek, Jordan Szabliński, Marta Szajneman-Szuba, Jacek Ślusarczyk, Pavlo Untilov, Tomasz Wasilewicz, Norbert Wawrzyniak, Mariusz Woźniak, Alek Ziółkowski.

 

Spotkania z VI Triennale Fotografii Wałbrzyskiej.

30.03.2023 | godz. 18.00 | Galeria Ring | FORMA A TREŚĆ

kurator: Jarosław Michalak

Teresa Anniuk–Gulak

Brygida Strzępek

Podczas spotkania poznaliśmy związki między treściami zawartymi w zestawach fotografii a ich formą wizualną. Uczestniczki wystawy: Teresa Anniuk-Gulak oraz Brygida Strzępek opowiedzały o swojej twórczości w kontekście formalnej strony budowy obrazu, nawiązując do sposobu komunikacji z widzem za sprawą użytych środków wyrazu artystycznego. Bazując na autorskich zestawach – AWARIA ŚWIATA oraz GALACTIC FLOWERS – przybliżyły również specyficzne autorskie techniki, wypracowane na potrzeby zawarcia w obrazie ładunku emocjonalnego, którym chcą dzielić się z widzem. Z kolei Jarosław Michalak zaprezentował swoje realizacje związane z wątkiem dokumentu w fotografii i projektem LITERY oraz opowiedział o budowaniu treści i przekazu zestawów fotografii w oparciu o fotografię przestrzeni aktywności człowieka.

23.03.2023 | godz. 18.00 | Galeria Ring | ŚWIATŁO

kurator: Jarosław Michalak

Anna Habdas-Czujko

Mariusz Woźniak

Uczestnikom spotkania przybliżono fenomen światła jako niezbędnego czynnika powstawania fotografii oraz wpływ jego różnorodnych rodzajów na kształtowanie obrazu fotograficznego. Poruszyli także temat energii promieniowania świetlnego i fotonów oraz ich odziaływania na fotografię. Anna Habdas-Czujko opowiedziała o tym jak światło kształtuje jej fotografie zawarte w cyklu PRZESTRZEŃ, KRZYWE I CZAS oraz nawiązała do podobnych aspektów dostrzeganych w pracach innych Autorów Triennale. Mariusz Woźniak szczegółowo opowiedział o technice SOLARIGRAFII – jej niuansach i sposobie pracy z materiałem światłoczułym, oraz wskazał, jak fotograf angażuje słońce do powstawania obrazów. Spotkanie rozpoczoł Jarosław Michalak, który przedstawił różnorodne techniki fotograficzne wybranych Autorów obecnych na wystawie, naświetlił tajniki ich warsztatu i strategie artystyczne.

Plakat-TFW-02