Łemkowskie Jeruzalem PERYFERIE

Łemkowskie Jeruzalem

 PERYFERIE

Wystawa czynna od 17.08 do 11.09.2016 r.

Wernisaż: 19.08.2016 r. – godz. 18.00

Miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

Wstęp wolny

 

Łemkowskie Jeruzalem gości w legnickiej Galerii po raz trzeci. Jest to projekt od 15 lat tworzony przez dwie artystki i kuratorki: Natalię Hładyk i Joannę Zemanek. Obejmuje  wystawę i plener artystyczny. Projekt z założenia odwołuje się do łemkowskich tradycji artystycznych i ma na celu integrację łemkowskiego środowiska, ale jest otwarty na twórców różnych narodowości.

Tytuł tegorocznej edycji projektu – Peryferie – odnosi się do peryferyjnej natury Łemkowszczyzny. Łemkowskie peryferie to peryferie terytorialne, polityczne, ale również światopoglądowe, kulturowe, a zatem i artystyczne. Peryferie to z jednej strony krańce, obrzeża większych, bardziej ekspansywnych formacji kulturowych; z drugiej – centralny punkt odniesienia dla osobowości ukształtowanych przez ten obszar.

Oglądając prace 14 artystów trudno znaleźć uzasadnienie dla nieco pejoratywnego nacechowania słowa peryferie. Wystawa prezentuje różnorodne prace, od typowo malarskich, poprzez rysunek i fotografię aż po klatki z nagrania wideo dokumentujące pewien performance. Peryferie tych twórców to nie kulturowy zaścianek, ale ich nieusuwalny punkt odniesienia, miejsce i zarazem środek (…) [ich] dualistycznej struktury, (…) [który] ukształtował (…) [ich] jako ludzi (…) [ i] artystów (Natalia Hładyk) i na zawsze zdefiniował ich spojrzenie na świat odzwierciedlone w ich twórczości.

 

Fotorelacja z wernisażu:

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content