Silesia Art Biennale 2016

Silesia Art Biennale

 Wystawa czynna od 1.02.2017 do 26.02.2017

  Wernisaż: 9.02.2017 r. – godz. 18.00

  Miejsce:   Galeria Ring, Rynek 12

Wstęp wolny

 

Druga edycja (17.11-23.12.16) Silesia Art Biennale, organizowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, stanowi próbę zgłębienia fenomenu, jakim jest potencjał artystyczny Dolnego Śląska. Objawia się on nie tylko w większych miastach regionu, takich jak Legnica czy Jelenia Góra, ale także i w mniejszych ośrodkach, w tym szczególnie w tzw. koloniach artystycznych.

Główną ideą projektu było stworzenie i realizacja programu artystyczno-badawczego, który ukazywałby w pełni ów niezwykły dolnośląski fenomen. Część artystyczna pod tytułem „Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty”, polegała na dokumentacji działalności twórców zamieszkujących m.in. Kotlinę Kłodzką, Kotlinę Jeleniogórską, rejon Wałbrzycha czy okolice Lubiąża i Obornik Śląskich. Odbyły się cztery plenerowe wyjazdy. Efekty prac prowadzonych w ich trakcie rejestrowali tacy fotograficy jak Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Jaśko, Wacław Ropiecki, Krzysztof Saj, Robert Warzecha i Igor Wójcik, za zapis filmowy odpowiadali Małgorzata Kazimierczak i Mirosław Rajkowski, zaś za nagrania dźwięku Mariusz Marks. W plenerach udział brała grupa naukowców z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, której badaniom przyświecało hasło „Dolny Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie kultury”.

Wybór wyżej wskazanych miejsc nie jest oczywiście przypadkowy. Dolny Śląsk to przestrzeń, w której – z przyczyn historycznych, jak i ze względu na współczesne poszukiwania tożsamości – splatają się ze sobą rozmaite narracje: wyobrażenia, mity, opowieści, przedstawienia. Konkurują tu różne pamięci zbiorowe, a także indywidualne wizje i ekspresje podmiotowości. Odmienne punkty czy sposoby spoglądania na przeszłość i na związaną z nią przestrzeń skutkują licznymi odniesieniami plastycznymi oraz literackimi do obszarów, w których kontekście można mówić o swoistym genius loci. Miejsca te stają się przestrzeniami o charakterze kulturotwórczym. Terenem artystycznej aktywności nie jest więc jedynie stolica regionu czyli Wrocław.

 W wielu znacznie mniejszych miejscowościach, niekiedy niemal wyludnionych wioskach, narodziły się lokalne wspólnoty twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki i rzemiosła, którzy w swych pracach i praktykach animacyjnych odwołują się do niezwykłego, unikalnego kulturowo i przyrodniczo środowiska Dolnego Śląska. Artyści odnosząc się do zakotwiczonych historycznie, względnie trwałych znaczeń i wartości zarazem eksperymentują z zastaną tradycją i przestrzenią – odnawiają ją, ale i przekształcają nadając jej nowe sensy.

 Twórczy tygiel wizji, narracji i obrazowań wydaje się szczególnie silny i wyraźny wtedy, gdy mamy do czynienia ze złożoną grą tego, co zostało utracone i tego, co zachowane; z oswajaniem zastanych miejsc, obiektów, przedmiotów; poszukiwaniem ciągłości, ale i z budowaniem mitów założycielskich. W przypadku Dolnego Śląska jest to nie tylko kwestią niemieckiej przeszłości tzw. „Ziem Zachodnich”, ale też przesiedleń ludności ze wschodnich rejonów przedwojennej Polski.

 Wystawa w Galerii RING prezentuje efekty wyjazdowej części działań Silesia Art Biennale 2016, wcześniej  zaprezentowanych podczas wystawy w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” (17.11-23.12.2016). Ekspozycja obejmuje ponad 90 portretów artystów, z którymi udało się spotykać i przeprowadzić wywiady, a także dwie prace filmowe ukazujące wybranych twórców i ich otoczenie. Prezentacji towarzyszą nagrania audio, stanowiące swoisty reportaż z pleneru. Osobną część wystawy zapełniają indywidualne mini pokazy plenerowej aktywności jej uczestników: fotografie pracowni, dzieł i zdarzeń.

Artyści uczestniczący w plenerach i wystawie: Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Jaśko, Małgorzata Kazimierczak, Mariusz Marks, Mirosław Rajkowski, Wacław Ropiecki, Krzysztof Saj, Rafał Warzecha, Igor Wójcik.

 

Dariusz Miliński

Dariusz Miliński

Arka Noego, instalacja , Pławna Górna. Fot. A. Dudek-Durer

 

Hernryk Waniek

 Henryk Waniek

Dom Carla i Gerharta Hauptmanów, Szklarska Poręba. Fot. J. Jaśko

 

Łukasz Gierlak

Łukasz Gierlak

Jawor. Fot. I. Wójcik

 

Mateusz Grobelny

Mateusz Grobelny

Bolesławiec. Fot. R.K. Warzecha

 

Paweł Trybalski

Paweł Trybalski

Michałowice. Fot. W. Ropiecki

 

Vahan Bego

Vahan Bego

Jelenia Góra. Fot. K. Saj

 

SAB 2016 Legnica

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content