Bardzo Młoda Kultura 2021

 

Bardzo Młoda Kultura w Legnicy! Realizacja projektów coraz bliżej!

W tym roku w ramach programu Bardzo Młoda Kultura zrealizowane zostaną dwie inicjatywy: „Projekt Maszyna” autorstwa Karoliny Maliszewskiej, którego partnerem jest Galeria Sztuki w Legnicy oraz „Naprzeciw sztuce” Moniki Kręcisz – Kozłowskiej,  powstały we współpracy z pracownią wokalną Szumilo Art Forum Group. W dniu 16.06.2021 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której o działaniach mających miejsce w programie Bardzo Młoda Kultura opowiadały animatorki dwóch lokalnych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych oraz uczestnicy konferencji: Justyna Teodorczyk (dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy), Paweł Kamiński (koordynator programu BMK 2019-2021 na Dolnym Śląsku), Piotr Niemiec (dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy), Marta Grzesik-Studzińska (realizatorka wielu projektów edukacyjnych z Galerii Sztuki), Anita Witek (nauczycielka historii z V LO w Legnicy), Agnieszka Szumiło (pedagog śpiewu, założycielka Instytutu Edukacji Muzycznej, Teatralnej i Humanistycznej oraz Szumilo Art Group) oraz Ievgeniia Bivol (florystka, instruktorka z pracowni florystycznej Flowers Ctrl).

„Naprzeciw sztuce”

Już w lipcu ruszy pierwszy z  projektów  „Naprzeciw sztuce”, którego autorki (Monika Kręcisz –  Kozłowska, Agnieszka Szumiło i Ievgeniia Bivol) zrealizują zadanie, które ma celu integrację polsko-ukraińską w Legnicy oraz edukację w zakresie kultury i ekologii, odwołując się do swoich ulubionych dziedzin (sztuka, ekologia, pedagogika, a także taniec, śpiew, estrada, pedagogika i terapia śpiewem).

Szkoła, którą stworzyła Agnieszka Szumiło i kwiaciarnia, którą prowadzą Monika Kręcisz – Kozłowska oraz Ievgeniia Bivol mieszczą się naprzeciw siebie w legnickim Rynku, który będzie przestrzenią na współpracę, na zadomowienie w wartościach, które niesie sztuka (i muzyka), przestrzenią integracji w sercu miasta, które jest takim dla mieszkańców, ale niekoniecznie dla młodzieży napływowej, która się tu nie urodziła, ale żyje i wychowuje.

W programie:

Cykle warsztatów wokalnych i florystycznych (dla grup zamkniętych):

Warsztaty wokalne w poniedziałki: 5.07, 12.07, 19.07, 26.07

Miejsce: Szumilo Art Forum Group

Warsztaty florystyczne w środy: 7.07, 14.07, 21.07, 28.07

Miejsce: Kwiaciarnia artystyczna Flowers Ctrl

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Więcej informacji na grupie FB: Naprzeciw sztuce. Flowers Ctrl i Szumilo ART FORUM GROUP Ilość miejsc ograniczona.

Podczas warsztatów grupa uczestników tworzyć będzie własny utwór z tekstem dwujęzycznym. Druga grupa weźmie udział w warsztatach florystycznych, podczas których zbuduje naturalną scenę inspirowane nurtami land artu, na której zaprezentowane zostaną efekty muzycznej twórczości. W ramach projektu zostaną zorganizowane również spotkania z psychologiem dla dzieci i młodzieży polsko-ukraińskiej.  Projekt zakończy się występem połączonym z piknikiem w przestrzeni legnickiego parku 1.08.2021 r. (niedziela).

„Projekt Maszyna”

 „Projekt Maszyna” autorstwa Karoliny Maliszewskiej, którego partnerem została Galeria Sztuki oraz V LO w Legnicy ruszy we wrześniu i będzie trwał do połowy października. Jest on serią działań edukacyjnych, kulturoznawczych oraz artystyczno-eksperymentalnych. Ma zainspirować młodzież do twórczego wyrażania siebie, rozwijania wrażliwości estetycznej, zwiększyć świadomość w zakresie szeroko pojętej mocy słowa i nierzeczywistej rzeczywistości – życia w social mediach.

W ramach projektu odbędzie się:

– Debata nt. zagadnień związanych ze światem mediów społecznościowych: kreowanie wizerunku, manipulacja obrazem, FOMO, influencerzy, mowa social mediów, pozorność relacji;

– Kreatywne warsztaty na temat siły i znaczenia słów w Otwartej Pracowni Sztuki: warsztaty z psychologiem, warsztaty linorytu, warsztaty muzyczne, warsztaty kalkomanii ceramicznej, warsztaty Instamaganize, warsztaty z modulowania głosem, podczas którego powstanie utwór muzyczny. Ponadto uczestnicy będą tworzyć i redagować swój własny instagramowy magazyn: Instamagazine.

 – Performance, mający na celu sprawdzenie, jak jesteśmy postrzegani przez innych, nieznajomych, obcych, przypadkowych ludzi. Jakie emocje potrafimy wywołać poprzez wirtualną kreacje swej osoby i przedstawienie jej na Instagramie.

Projekt zakończy uroczysty finisaż w przestrzeni Otwartej Pracowni Sztuki.

 


 

Bardzo Młoda Kultura znów w Legnicy!

Rusza nabór inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej w ramach tegorocznej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk. BMK to program Narodowego Centrum Kultury, wspierający działania kulturalne, społeczne i edukacyjne. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. 

W ramach programu co roku ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. Tegoroczny nabór inicjatyw rozpoczyna się 26 marca i potrwa do 5 maja. W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których powinni wchodzić: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw.
Zgłaszane inicjatywy muszą być kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, powinny też angażować rodziców a także inne grupy odbiorców. W ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę m. in. takie kryteria jak: oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny inicjatywy, jej lokalność i oddolność oraz zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy oczekują od autorów inicjatyw pomysłów na ich realizację w sytuacji utrzymania lub wprowadzenia nowych ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz placówek oświatowych. Aby zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić formularz elektroniczny i zadeklarować udział w szkoleniu dla uczestników, które odbędzie się w dniach 26-28 maja br. oraz w III Dolnośląskim Forum Edukacji Kulturowej, które odbędzie się na początku listopada w Legnicy.

Regulamin programu:
tutaj
Formularz zgłoszeniowy:
tutaj

Przypominamy, że do tej pory w ramach BMK Galeria Sztuki w Legnicy współrealizowała dwa projekty: w 2019 r. „Ale Murale!” oraz w 2020 r. „Fahrenheit 451”.

 

bmk_logo_dolnoslaskie_RGB_resize