Wydawnictwa

Galeria Sztuki w Legnicy skupia się nie tylko na organizowaniu wystaw czasowych czy też corocznych Festiwali SREBRO, lecz także na promowaniu tych wydarzeń i sztuki współczesnej przy pomocy różnorakich publikacji. Już od lat 70. XX w. Galeria wydaje katalogi, w których prezentuje nagrodzone i wyróżniające się prace biorące udział w wystwach Legnickiego Festiwalu SREBRO oraz przedstawia dorobek polskich i zagranicznych artystów-złotników. Obok tych bogato ilustrowanych publikacji ważne miejsce w grupie wydawnictw Galerii zajmują książki i katalogi podsumowujące coroczne spotkania jubilerów w Legnicy („Silver meetings”, „20 lat srebrnych”), zbiór tekstów z sesji naukowych, będących stałym elementem Festiwalu („Granice sztuki globalnej), czy też praca będąca podsumowaniem ponad 60 lat działalności naukowej prof. dr hab. Ireny Huml („Ars Argenti”). Większość ze wspomnianych publikacji nadal można nabyć w Galerii Sztuki w Legnicy na pl. Katedralnym 1 oraz poprzez stronę internetową.

 

             ⃝                  ⃝                 ⃝                  ⃝    

 

HandMade – Polska Sztuka Srebra lat 1945-1979

Katalog, w którym znajduje się zestawienie najciekawszych propozycji powojennej biżuterii, opatrzony komentarzem  dr Krystyny Nowakowskiej oraz  dr Dagmary Wójcik.

Katalog ukazuje wybrane prace powstałe w latach 1945-1979 (datą graniczną jest data I Ogólnopolskiego Przeglądu Form Złotniczych SREBRO). Katalog prezentuje prace polskich powojennych mistrzów złotnictwa (Henryka Grunwalda, Józefa Fajngolda, Mamerta Celmińskiego, Jadwigi i Jerzego Zaremskich) oraz te powstałe w Spółdzielniach Pracy Rękodzieła Artystycznego, takich jak Imago Artis, Orno, Warmet czy Rytosztuka.

———————————————
Cena katalogu: 35 zł (+koszt wysyłki)

katalog: miękka oprawa, 84 strony

wydanie I, 2019

galeria@galeria.legnica.eu

tel.: 76 862 09 10; 76 862 069

 

 

Granice srebrnych przestrzeni…

Katalog, w którym znajduje się zestawienie najciekawszych propozycji powojennej biżuterii,  opatrzony wyczerpującym komentarzem o trendach designerskich.

Wydawnictwo prezentuje prace z zakresu polskiej biżuterii powojennej, pochodzące z kolekcji znanej polskiej krytyczki, historyka sztuki, autorki wielu publikacji, studiów oraz artykułów do katalogów wystaw, pani prof. dr hab. Ireny Huml.
———————————————
Cena katalogu: 35 zł (+koszt wysyłki)

katalog: miękka oprawa, 73 strony

galeria@galeria.legnica.eu

tel.: 76 862 09 10; 76 862 069

 

 


ARS ARGENTI, Irena Huml – nakład wyczerpany (dodruk planowany na rok 2020)

Katalog jest zbiorem najważniejszych publikacji prof. dr hab. Ireny Huml od lat 50 do współczesności. Są to teksty zarówno dotyczące wystaw biżuterii artystycznej, jak i prezentujące sylwetki najznamienitszych polskich twórców biżuterii. Publikacja zilustrowana jest reprodukcjami prac artystów wymienionych w tekstach prof dr hab. Ireny Huml. 

—————————————————

Cena katalogu: 40 zł (+koszt wysyłki)

katalog: oprawa miękka, 162 strony

galeria@galeria.legnica.eu

tel.: 76 862 09 10; 76 862 069

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial